Clan Ardgail MacMahon
MacMahon
Introduction to Genealogy
Ardgal MacMahon
d 1427
                               
             
Ruadri Brian Manus Donnchadh Niall GillaPadraig  
d 1446 d 1442 d 1443 an Fortreac (below)
                                 
                     
others Aodh Ruadh Eoghan Redmond Felim Philip Eremon Fergus unknown Aodh Connor
  Lord of Farney of Dartree of Luchtighe d 1486          
  d 1453 d 1467 d 1484            
                         
                       
  Manus Aodh Og MacMahon of Dartree Felim Og Manus Manus Aodh Ruadh Tuathal Niall Enri
                     
    MacMahon of Farney MacMahon of Lucht-tighe Aodh Eachach Donnchadh Seamus Eimhir Eoghan Enri Og
Clan Ruaidri meic Ardgail MacMahon              
               
Ruadri Aodh Tuathal Ruadri Brian Emann Feradach Connor
    Riabhach      
             
             
Eachach Art Colla Eimhir GillaPadraig Carr--- Gilla-
Riabhach Bheadhe Padraig
         
         
Patrick Brian Og Eoghan Philip Enri
(above)    
  Connor Connor Og
                                       
         
Emann Mathgamhna Felim Art Connor Og
    Fionn (or Aodh)
             
           
Roolbh GillaDubh Brian Ballach Colla Felim Og Brian
                   
               
Cormac Art Tomas Emann Sean Colla Aodh Melaghlin
                         
                     
Colla Eimhir Brian --- Brian Emann Colla Manus Sean Aodh Buidhe Melaghlin
                        Og
                       
Conn Patrick Brian --- Emann Emann Aodh Gilla- Art Aodh Aodh Ruadri
f 1597 Dubh   Ruadh Padraig Ballach Ballach
d 1637        
           
           
Capt. Colla Peter   Sean Donnchadh
Aodh      
                     
                 
Ross Seamus Eoghan Gilla- Emann Og Brian Sean Gilla- Gilla-
Padraig       Padraig Padraig
               
             
Aodh Art Eochaid Sean Mahon Philip Felim Return to: The McMahon Story