Clan Ruaidri meic Ardgail MacMahon
MacMahon
Introduction to Genealogy
Ardgal MacMahon
d 1427
     
   
Ruadri Clan Ardgail MacMahon
d 1446
                                               
                               
Aodh Ruadh Brian Ross Eoghan Niall Redmond Seamus Sean Enri Ardgal Gilla- Ruadri Edward Manus Ruadri Donnchadh Colla
Lord of Farney of Dartree of Luchtighe Coarb of Clones Padraig      
d 1453 d 1467 d 1484 d 1502 aged 90      
             
          MacMahon of Lucht-tighe                
                   
daughter d 1474 Manus Siobhan Aodh Og Sean Niall Philip Cathal GillaPadraig Ardgal Conn
m Donnchach d 1489 d 1507 d 1496 MacMahon of Dartree cleric          
Ceallaigh Maguire     d 1484          
  MacMahon of Farney            
                         
                   
Ross Raghalach (Sliocht Manus) Eachach GillaPadraig Og Seamus Ruadri Seamus Conn Tuathal Buidhe Aodh
d 1513         cleric                
                         
Eoghan Tuathal Melaghlin Melaghlin d 1519 Eoghan Cathal Melaghlin Brian Tuathal Brian Ross Colla Conn
              Beddy f 1591 Dartree
                                   
                                   
Tuathal Brian Seamus Conn Colla GillaPadraig Art Brian Og Tuathal Aodh Aodh Art Phil Gilla- Tuathal Seamus Art Eoghan
            Buidhe Padraig
           
Aodh Seamus Brian GillaPadraig Colla Melaghlin
Return to: The McMahon Story